Preview Mode Links will not work in preview mode

Sep 3, 2021

Vattenveckan 2021 börjar lida mot sitt slut och nu kan du lyssna på sista delen av poddserien Vatten är mer än bara vatten. I avsnittet samtalar vattenexperten Ola Pettersson med Susanne Skyllerstedt som jobbar med vatteförsörjningsfrågor och med antikvarien Rikard Borg om hur vi påverkas av vatten idag och hur det sett ut båkåt i tiden. Följ med på en resa i tiden till gamla hällristningar och lär dig mer om hur människan har försökt styra vattnet och hur det påverkar tillgången till vatten idag. Tappa upp lite kranvatten, plugga in hörlurarna och sätt dig tillrätta!

För en sammanfattning av avsnittets innehåll besök Vattenveckans hemsida: https://www.lansstyrelsen.se/sodermanland/miljo-och-vatten/miljomal/nar-vi-miljomalen/vattenveckan.html