Preview Mode Links will not work in preview mode

Aug 27, 2021

Det här är ett av tre avsnitt i Länsstyrelsen i Södermanlands läns poddserie Vatten är mer än bara vatten. I avsnittet får du dyka med ner i vattnet och lära dig mer om ålgräsängar och hur Östersjön mår tillsammans med marinbiologen Johanna Bergman och naturfotografen Johan Hammar. Podden leds av vattenexperten Ola Pettersson. Plugga in hörlurarna och glöm inte handduken!