Preview Mode Links will not work in preview mode

Aug 31, 2021

Nu kan du lyssna på det andra av tre avsnitt i poddserien Vatten är mer än bara vatten. I avsnittet Hur mår vårt vatten? får du träffa vattenvårdsexperten Anneli Carlén och ekotoxikologen Aleksander Milenkovic som berättar om hur statusen är för våra sjöar och vattendrag. Podden leds av vattenexperten Ola Pettersson. Lär dig mer om vilka åtgärder som behövs i våra vatten och vad PFAS är och hur det hamnat i vattnet. På med hörlurarna och häng med ut i det Sörmländska vattenlandskapet! 

För en sammanfattning av avsnittets innehåll besök Vattenveckans hemsida: https://www.lansstyrelsen.se/sodermanland/miljo-och-vatten/miljomal/nar-vi-miljomalen/vattenveckan.html